Eğitim Yönetimi

   Global değişim ve yoğun rekabet ortamının getirdiği yeni bir yönetim kavramı da “personeli güçlendirmektir”.

     İşletmenin en değerli kaynağını oluşturan çalışanların gelişmelerini sağlayarak, karar verme süreçlerine katılımlarını ve yetkilerini artırmak; işi yapanı, işin sahibi haline getirmek olarak tanımlanabilecek bu yeni yönetim sürecinin temelinde sürekli ve planlı eğitim programları yoluyla çalışanların bilgi, düşünce, rasyonel karar alma yetenek ve davranışlarının geliştirilmesi yoluyla verimliliklerinin ve etkililiklerinin artırılması yatmaktadır.

    Stratebee Yönetim Danışmanlığı olarak; işletmenize özel eğitim ihtiyaçlarınızın sürekli analizi, çalışanlarınızın mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitimlerin planlanması, uygulanması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinizi sizin adınıza yönetiyor ve rekabet dünyasında daima önde olmanızı hedefliyoruz.          

 

KURUMSAL EĞİTİM YÖNETİMİ HİZMETLERİMİZ


  • Şirketlerin İhtiyaçlarına Yönelik Özel Eğitimler
  • Aile Şirketlerine Özel Organizasyonel Gelişim (Kurumsallık) Eğitimleri
  • Lider Eğitimleri
  • Mevzuata Uyum ve Etkin Yönetici Eğitimleri
  • Mesleki Gelişim ve Mesleki Yeterlilik Eğitimleri
  • Kişisel Gelişim Eğitimleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri