Hakkımızda

İlk üç endüstri devrimini iyi değerlendirememiş ancak bugün dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma özgörüsüne (vizyonuna) sahip ve aynı zamanda 2014 ekonomik verilerine göre üretim maliyet endeksi bakımından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki sınırda bulunan ülkemizin, endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni dönemi çok iyi değerlendireceğine dair umut verici gelişmeler ve emareler görülmektedir. Bu yeni dönemin, ülke ekonomimizin yönetim danışmanlığı hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyacağı ve yurt dışına da nitelikli danışmanlık hizmetlerinin ihraç edileceği bir yükseliş devri olacağı öngörülmektedir. Ekonomi Bakanlığının “Döviz Kazandırıcı Hizmet” konulu destekleri ile Kalkınma Bakanlığının yönetim danışmanlığı mesleğini ülke kalkınmasında yüksek katma değerli sektörlerden biri olarak görüp, Kalkınma Planları çerçevesinde sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatması bu öngörüyü güçlendirmektedir.

Sektörün halen devam eden bu yükseliş döneminin başlarında kurulmuş olan Stratebee Yönetim Danışmanlığı; ülkemizin her alanda kalkınarak, tam bağımsız bir refah toplumu olma hedefine ulaşmasında azami ölçüde katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öncelikle ülkemizde faaliyet gösteren her sektörden işletmelere; kuruluş aşamalarından başlayarak örgütsel gelişim (kurumsallaşma), insan kaynakları, kurumsal eğitim, toplam kalite ve dış ticaret yönetimi konularını içeren Stratejik Yönetim Danışmanlığı hizmetinin yanı sıra faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm temel idari ve teknik destek hizmetlerini tek bir çatı altında sunmayı ve hizmet verdiği işletmelerin on yıllar boyu ekosistemde güçlenerek, var olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Stratebee; bu yöndeki çalışmalarını, bünyesinde bulunan işletme yönetimi, mühendislik, sosyoloji ve bilişim disiplinlerinde eğitim, bilgi ve uzun süreli iş ve yönetim deneyimine sahip profesyoneller ile ilk kurulduğu günden bu yana artırarak sürdürmektedir.

Sahip olduğu dürüstlük ve etik değerlere bağlılık, tüm paydaşlarla adil, tarafsız ve ilkeli işbirliği, teknolojiyi yakından takip ve yenilikçilik (inovasyon), sosyal sorumluluk ve katılımcılık, müşteri odaklılık ve hizmette üstün kalite temel değerleri ile yukarıda belirtilen hedefleri doğrultusunda yola çıkan Stratebee Yönetim Danışmanlığı, proaktif yaklaşımla uygulamakta olduğu sıkı gözlem ve bilimsel analiz metotlarıyla genel olarak işletmelerin; stratejik hedeflerinin belirlenmesi ya da geliştirilmesi, yönetsel sorunlarının tespiti, önleyici ve giderici tedbir ve politikaların tespiti, süreç iyileştirme, sistemlerin kurulumu, uygulamaların devreye alınması faaliyetlerinde stratejik, taktik ve gerektiğinde operatif seviyelerde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

                                                                                                                                                                                                      M.Muzaffer BABİ
                                                                                                                                                                                                      Genel Müdür

İşletmelere sağladığımız tüm kurumsal hizmetlerimizi gösteren Stratebee Faliyet Çarkına erişmek için tıklayınız.