İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI (İK.) YÖNETİMİ HİZMETLERİMİZ
  • Stratejik İK. Planlaması.
  • İşe Alım Süreç Yönetimi (İK. bulma, seçme, işe alıştırma).
  • Kariyer Planlama.
  • Çalışan Bağlılığının Geliştirilmesi ve Motivasyon.
  • Ücretleme Sistemi Kurulması / Geliştirilmesi.
  • Endüstriyel İlişkiler.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği.
  • İK. Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kurulması / Geliştirilmesi.

      Bir işletmenin girdilerini oluşturan üretim faktörleri arasında insan kaynağının yeri asla doldurulamaz. Çünkü insan; diğer kaynakları sağlar, planlar, organize eder, yönetir, çalıştırır ve böylelikle diğer girdilerin tümüne hükmeder.

     Bir işletmede insan gücünün yok olduğu düşünülürse, geriye sadece işlevsiz halde taş, toprak, bina ve makine kalacaktır. Bu nedenle işte bu en değerli kaynağın bir yandan en verimli şekilde kullanılmasını, diğer yandan işinden aynı ölçüde tatmin olmasını sağlamak profesyonel bir İK. Yönetimi yaklaşımını gerekli kılmaktadır.

     İK. süreçlerinizin işletmeniz adına profesyonelce ve en etkin şekilde yönetilmesi konusunda her zaman en güvenilir destekçiniz Stratebee Yönetim Danışmanlığıdır.