Organizasyonel Gelişim Yönetimi

Organizasyonel Gelişim Yönetimi Nedir?

Organizasyonel Gelişim; bir şirketin stratejik hedeflerine ulaşması, sürekli ve dinamik bir gelişimle her tür piyasa koşuluna uyum sağlaması için gereken bütün yöntem ve süreçlerin analiz edilerek, sağlam bir organizasyonel yapı ve sistemin kurulmasını, izlenmesini, geliştirilmesini ve en doğru zamanda gerekli revizyonların yapılmasını sistemli hale getiren profesyonelleşme ve kurumsallaşma sürecidir.

Stratebee olarak, işletmenizin Organizasyonel Gelişim Sürecine yönelik ihtiyaçlarını sıkı gözlem ve bilimsel analiz metotlarıyla tespit ederek, size bir yol haritası çiziyor ve ufkun ötesini hedefleyen bu zorlu sürecin yönetiminde en güvenilir yol arkadaşınız ve çözüm ortağınız olarak hep yanınızda yer alıyoruz.
ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİMİ HİZMETLERİMİZ

ü  Periyodik SWOT ve PESTLE Analizlerinin Yapılması.

üVizyon, Misyon ve Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi.

ü  Güçlü Organizasyon Yapısının Oluşturulması.

ü  Kadro Görevleri, Bağlantıları ve İş Gerekleri Tanım Dokümanı Oluşturulması.

ü  İşlerin ve Süreçlerin Değerlenmesi ve Geliştirilmesi; Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi.

ü  Görev Tanımları ve Gerekleri Dokümanının Oluşturulması

ü  Organizasyon Kültürü ve İç Tüzüğü Hazırlanması ve Yaygınlaştırılması.

ü  Performans Değerleme ve Geri Bildirim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması.

ü  Ödül ve Ceza Sisteminin Kurulması.

ü  Raporlama Sistemi Oluşturulması / Geliştirilmesi.

ü  İç Denetim Sisteminin Kurulması.

ü  Gerekli Devamlı Talimatın (Yangın, Acil Durum, Güvenlik vb.) Hazırlanması, Yayımlanması ve Sürekli Güncellenmesi.