SİGORTACILIK HİZMETLERİMİZ

   Ölçeği ne olursa olsun mal ve hizmet üreten tüm işletmelerin ekosistemde var olmaları ve faaliyetlerini yürütebilmeleri için toprak (arazi ve doğal kaynaklar), emek (insan kaynağı), sermaye (bina, makine, araç, gereç) ve girişimci (iş sahibi) dörtlüsünden oluşan üretim faktörlerine sahip olmak kadar, bu faktörleri günlük hayatta olası ve beklenmedik tüm risklere karşı korumak ta o oranda zaruridir.

Öncelikle mümkün olan tüm önleyici ve koruyucu tedbirleri zamanında almış olmakla beraber; maddi unsurlar olan toprak ve sermayenin; doğal afetler, yangın, sabotaj, hırsızlık, kaza, arıza, ürün kaybı vb. risklere karşı; canlı ve en önemli değerler olan insan kaynağı (emek) ve girişimcinin ise yukarıda sayılanlara ilave olarak ölüm hastalık, iş ve işgücü kaybı, mali sorumluluklar, mesleki sorumluluklar gibi her an karşı karşıya kalınabilecek çeşitli risklere karşı teminat altına alınması, üretimin sürdürülebilirliği ve işletmelerin ekonomik kayıplara uğramadan varlıklarını devam ettirebilmeleri bakımından kaçınılmazdır.

Stratebee Yönetim Danışmanlığı; stratejik yönetim danışmanlığı hizmetleri verdiği tüm işletmelere iş ve süreç değerleme ve geliştirme faaliyetleri süresince sağladığı ücretsiz risk analizi çalışmaları neticesinde, bir yandan gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik yol haritasını belirlerken, diğer yandan tüm tedbirlere rağmen meydana gelebilecek ya da kaçınılmaz olan durum ve felaketlere karşı en uygun ve ekonomik sigorta seçeneklerini de yine ücretsiz olarak tercihinize sunuyor.

Keşke dememek için geleceği bugünden güvence altına alın!

SİGORTACILIK HİZMETLERİMİZ:

Risk Analizi

Hayat Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Seyahat Sigortası

Doğal Afet ve Deprem Sigortası (DASK)

İşyeri Sigortası

Mali Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Araç KASKO Sigortaları

Tarım Sigortaları