Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Yönetim en genel haliyle; “bir örgütün uzun dönemde sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için çevrede meydana gelecek değişikliklere uyum sağlama ve çevreyi değiştirme adına uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak için gerekli eylem setini / politikaları benimsemesi ve gerekli kaynak tahsisinin yapılması” şeklinde tanımlanabilir.

A limanından B limanına olan çok uzun bir gemi yolculuğunun planlanması ve tüm bu yolculuk süresince geminin sevk ve idare edilmesine benzetebileceğimiz stratejik yönetim faaliyetleri;  bugün nerede ve ne durumda olduğumuzu anlamak için analiz, rotamızın tespiti, hedefe nasıl gideceğimizi ve nelere ihtiyacımız olduğunu belirlemek için strateji planlama, yolculuğun seyri için uygulama, doğru rotada olduğumuzun kontrolü için gözden geçirme ve değerlendirme, hava ve seyir koşullarına göre rotada gerekli düzeltmelerin yapılması için ise güncelleme ve iyileştirme safhalarını kapsamaktadır. Ancak böyle zorlu bir yolcuğun salimen ve zamanında tamamlanabilmesi için detaylı planlama ve tekniğine uygun olarak geminin yönetilmesi kadar, sefere çıkacak geminin ve tüm mürettebatının da fiziki ve psikolojik yapı, teknik donanım, eğitim, bilgi ve deneyim bakımlarından bu yolculuğa hazır olması da büyük önem taşımaktadır.

Bu bakımdan; yukarıdaki örnekte gemiye ve mürettebatına benzetilen işletmenizin ve çalışanlarınızın ufkun ötesindeki hedeflere doğru çıkacakları zorlu yolculuklara bir bütün halde hazırlanmalarına, gerekli tüm bilgi, deneyim ve donanımı kazanmalarına ve işletmenizin küresel ölçekte rekabet koşullarına dayanıklı hale gelmesine yönelik sunmakta olduğumuz Stratejik Yönetim Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında; Organizasyonel Gelişim (Kurumsallaşma), İnsan Kaynakları (İK.), Kurumsal Eğitim ve Toplam Kalite Yönetimi alanlarında sürekli gelişme sağlanmasını, sağlam bir kurumsal yapı ve kurum kültürü oluşturulmasını hedeflemekteyiz.