TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY.) DANIŞMANLIĞI

   Artık çoğu işletme mevcut yöntemlerle küresel bir pazarda ayakta kalamayacağını anlamış ve köklü bir değişim arayışı içerisine girmiştir. Özellikle de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin kendilerini dış pazarlarda kabul ettirmeleri ve küresel bir pazarda sürekli olarak değişen pazar koşullarında sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayabilmeleri açısından bu arayış daha fazla kendini hissettirmektedir.

     Bu kapsamda yeni yönetim yaklaşımlarından en çok dikkat çeken anlayış Toplam Kalite Yönetimi (TKY.) anlayışıdır. Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı ile işletmelerde tüm çalışanların katılımı, sürekli gelişme, insan kaynaklarının önemi ve müşteri önceliği gibi konular ön plana çıkmaktadır.

     Toplam Kalite Yönetimi faaliyetlerinin başarıya ulaşması için öncelikle üst yönetimin buna gönülden inanması ve kelimenin tam anlamıyla tutkuyla bağlanması gerekmektedir. Stratebee Yönetim Danışmanlığı, bir yandan işletmelerin üstün menfaatleri doğrultusunda TKY.nin vazgeçilmez ve mutlak bir yönetim yaklaşımı olduğu konusunda yöneticileri ikna ve bu alandaki etkili eğitim süreci sonunda sağlam bir TKY. kültürünün oluşturulması konularında en doğru ve güvenilir adrestir. Gerisi, zaten bizim uzmanlık alanımız…    

  • Eğitim Süreci ve Kurum Kültürü Oluşturma.
  • Planlama
  • Dokümantasyon
  • Uygulama Desteği
  • Kontrol ve Performans Değerleme
  • Geri Besleme / Sürekli İyileştirme
  • Yönetim Sistemlerinin Birbirleri ile Entegrasyonu
  • Sertifikasyon